Muzejní autority jako nadstavba nad NA jsou veřejně přístupný informační systém registrovaný podle Zákona č. 101/2000 Sb. Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00003515. Správcem dat MA je Moravské zemské muzeum.

Data jsou přístupná bez registrace a bez dalších omezení.

Na tvorbě autoritních záznamů v MA se může podílet kterákoliv instituce muzejního typu v ČR prostřednictvím vybraných, vyškolených a registrovaných kurátorů. Agendu spojenou se výběrem, školením, registrací a dalším vedením spolupracujících kurátorů zajišťuje pracoviště CITeM v Moravském zemském muzeu, http://www.citem.cz.

Údaje se do MA přebírají přednostně z veřejných zdrojů. Další údaje z neveřejných zdrojů či přímo od dotyčné osoby či korporace lze zařadit jen s jejím výslovným souhlasem. Souhlas musí být archivován v písemné formě u správce MA.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.